Zelf een emmertje water bijdragen?
Water voor Senegal, Gambia en Mali (West-Afrika)

 

Heb je zin om met je school een financiële actie op poten te zetten voor een betere toegang tot water in het Zuiden? Dat kan! Met elke euro die je inzamelt, draag je bij aan de bouw van waterputten in Gambia en Senegal en de aanleg van water voor groentetuinen in Mali. Speciale aandacht gaat uit naar jongeren. Zodat ook hun stem gehoord wordt!

Lees meer over deze projecten: lager onderwijssecundair onderwijs.

Storten kan op 001-2187674-12, vermeld ‘Loop naar de pomp?!’

De opbrengst gaat naar de waterprogramma’s van Bevrijde Wereld en PROTOS in West-Afrika.