Met de vorige opdracht konden jullie al een beeld vormen van de waterlekken op school, wierpen jullie een kritische blik op flessenwater of maakten jullie kennis met het virtueel water. In deze opdracht vragen we jullie om over te gaan tot actie!

Opdracht op maat van de school Organiseer een Weinig-Water-Dag
Zoek zoveel mogelijk manieren om spaarzaam om te gaan met water. Organiseer een Weinig-Water-Dag op school, en zet al je waterarme initiatieven om in de praktijk.

 

Gebruik meer regenwater.
Staat er al een regenton in een hoek van de speelplaats? Stel met je leerlingen een regenton-comité samen dat op zoek gaat naar verschillende manieren om regenpijpen aan te sluiten op een regenton. Bedenk ook een strategie om dit bekend te maken. Voor welke doeleinden kan je dit regenwater allemaal gebruiken?

Opdracht op maat van de omgeving Waterbrieven
Schrijf in groep een brief aan de gemeente en/of aan de intercommunale. Vraag hen naar de manier waarop zij aan duurzaam waterbeheer doen. Stel op basis daarvan een aantal goede, makkelijke en duurzame maatregelen voor.

 

‘Catwalk for water’ op Wereldwaterdag
Wereldwaterdag 2013 vormde het slotmoment van het hele Loop Naar De Pomp?! traject.Solidair met de waterdragers in het Zuiden, organiseerden we op die dag een optocht naar de oude Sint-Niklase stadspomp. 21 maart 2014 is het terug Wereldwaterdag. Ook dit moment kan aangegrepen worden om met de school naar een groter waterevent toe te werken. Voor meer informatie over Wereldwaterdag 2014 kan je terecht bij Bevrijde Wereld (valerie.devos@bevrijdewereld.be) en PROTOS (Charlotte.vandenabeelde@protosh2o.org).

Denk eraan: hoe meer je opvalt, hoe meer de lokale pers jullie actie zal opmerken. Kom dus origineel naar buiten die dag. Draag bijvoorbeeld een waterjuk met behulp van een lange plastic buis en kleine emmers langs beide kanten. Bij 'Editie 2012-2013 Sint-Niklaas' kan je terugkijken naar het grote evenement op Wereldwaterdag 2013!

Opdracht op maat van de wereld Steun een waterproject in het Zuiden
Alle waterbesparende acties in de school kunnen ertoe leiden dat de waterfactuur sterk vermindert. Het geld dat de school bespaart, kan je investeren in een waterproject in een ontwikkelingsland.

 

Je kan ook met je school een sponsoractie op poten zetten: voor elke liter water die de school bespaart, kan een bepaald bedrag gesponsord worden. Het eindbedrag kan je school investeren in een waterproject in een ontwikkelingsland.Steun een waterproject in het Zuiden

Ga verder naar de pagina 'Finish'