NAAR EEN WATERBEWUSTE SCHOOL IN DRIE STAPPEN

Gedurende het schooljaar kan je met je leerlingen aan de slag gaan rond het thema water. Hieronder vind je een stappenplan dat leerlingen zoveel mogelijk wil betrekken. Het bestaat uit drie stappen. We beginnen met het sensibiliseren van de leerlingen, om zo via hun verworven inzichten tot actie over te gaan. We hebben oog voor water op school en in de directe omgeving. Maar we richten onze blik ook op de mondiale wateruitdagingen.

Onderstaande opdrachten zijn vrijblijvend. Samen met je projectcoach stippel je een traject en einddoelstelling op maat uit.

Hebben jij of je leerlingen zelf voorstellen? Stuur ze ons zeker door. Zo kan je ook andere leerkrachten op nieuwe ideeën brengen.