Het loop naar de pomp?! traject dat geïnspireerd werd op inzoomen op water startte in september 2012 met een startmoment op school. Er kwam een layouter naar de school en samen met de leerlingen werd er een banner rond het thema water ontworpen. Gedurende het schooljaar ging men verder met de leerlingen aan de slag rond water op school, haar directe omgeving én mondiaal. Bij de rubriek 'aan de slag' vind je een stappenplan dat leerlingen zoveel mogelijk wil betrekken. Het bestaat uit drie stappen. We beginnen met het sensibiliseren van de leerlingen, om zo via hun verworven inzichten tot actie over te gaan. Je vindt tips om zelf met de leerlingen aan de slag te gaan, en je kan ook beroep doen op het begeleid aanbod. Als finish sloten we het schooljaar 2012-2013 af met een groot evenement op wereldwaterdag, 22 maart 2013 in het centrum van Sint-Niklaas. Ook dit schooljaar kan toegewerkt worden naar wereldwaterdag 2014! Voor meer info rond de wereldwaterdag 2014 kan je terecht bij Bevrijde Wereld (valerie.devos@bevrijdewereld.be) en bij PROTOS (charlotte.vandenabeele@protosh2o.org).