De wereldwateruitdagingen: een inleiding

LogoProtos

Werkvorm: interactieve lezing
Duur: 1 of 2 lesuren, afhankelijk van de doelstelling
Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad (alle richtingen)
Locatie: op school
Organisatie: PROTOS
Omschrijving: een spreker komt naar jouw school om een aantal uitdagingen rond water in de wereld toe te lichten. We ‘zoomen in’ op de problemen op het platteland, en op de wisselwerking tussen het rijkere Noorden en armere Zuiden. De lezing wordt regelmatig afgewisseld met een interactief vragenspel.
Voorwaarden:
mogelijkheid tot verschillende sessies per school, maar te bundelen op 1 dag.
maximum 50 leerlingen
een ruimte voorzien van een PC / laptop en beamer
enkel op woensdag en donderdag (en eventueel vrijdagvoormiddag)

Prijs, boeking en contact: Charlotte Van den Abeele, educatief medewerker PROTOS, charlotte.vandenabeele@protosh2o.org
 

Integraal waterbeheer in de stad en het landelijk gebied

Werkvorm: lezing met ppt en dvd fragmenten
Duur: 100 minuten (twee lestijden)
Doelgroep: derde graad
Locatie: op de school zelf
Spreker: Erik ROMBAUT
Omschrijving: Klimaatverandering is een actueel thema. Ook het KMI in Brussel ziet een aantal duidelijke trends in de neerslag patronen van de laatste decennia: de winters worden natter, de zomers kennen meer langdurige droge periodes afgewisseld met wateroverlast door heviger zomeronweders. Ook de spectaculaire toename van de oppervlakte ondoorlatende verharding (door nieuwe wegen, woonwijken, parkeerterreinen) speelde een rol bij recente overstromingen (zoals in november 2010). Naast deze problemen blijft ook de slechte oppervlakte- en grondwaterkwaliteit een groot probleem. In deze lezing wordt een antwoord voorgesteld onder de vorm van zogenaamd ’integraal waterbeheer’. Het gaat hierbij over een combinatie van ingrepen op het niveau van de individuele woning, van de woonwijk, van steden en dorpen maar ook op het platteland, die kunnen bijdragen aan de oplossing van deze complexe problematiek. In de lezing worden spraakmakende Europese voorbeelden onderzocht maar worden ook lokale Wase knelpunten en mogelijkheden besproken.
Voorwaarden:
leslokaal voorzien met laptop en beamer en geluidsinstallatie (voor de dvd fragmenten)

Prijs: onderling af te spreken.
Boeking en contact: Erik P.C. Rombaut, erik.rombaut@scarlet.be, Stationsstraat 126, 9170 Sint-Gillis-Waas, 03/770 71 47.