PROTOS in het Zuiden

LogoProtos
 Werkvorm
: videofilm
 Duur: 22 minuten
 Doelgroep: leerlingen uit 3° graad ASO-TSO-KSO
 Locatie: op school
 Organisatie: PROTOS

Omschrijving: in deze videofilm maak je kennis met  de visie en werking van ngo PROTOS in de 9 regio’s waar deze organisatie  actief is (Afrika en Latijns-Amerika). Werken rond water in het Zuiden, is zoeken naar manieren om de lokale bevolking en lokale besturen meer inspraak te geven. En ze in te schakelen in de programma’s rond drinkwater, hygiëne, irrigatie en integraal waterbeheer.
Voorwaarden:
Mogelijkheid tot verschillende sessies per school, maar te bundelen op 1 dag
maximum 50 leerlingen
in een ruimte die kan verduisterd worden, en voorzien van PC/laptop + beamer
niet op maandag en vrijdag

Prijs, boeking en contact: Charlotte Van den Abeele, educatief medewerker PROTOS, charlotte.vandenabeele@protosh2o.org