Het music for Life lespakket: Lespakket voor het secundair onderwijs van het Rode Kruis over de strijd tegen diarree. 


De module “Drinkwater, lekker belangrijk is bestemd voor leerlingen uit de 2de en 3de graad Secundair Onderwijs.
De module geeft achtergrondinformatie bij het geven van lessen rond het thema water. Vragen als het belang van drinkwater, de weg die water aflegt van bron tot kraan, zuiveringstechnieken, distributie, bekkens en opdrachten, komen aan bod. Deze info is gericht naar wetenschappelijk vakken.Dit boekje is geschikt voor alle jaren van het middelbaar. Het Infoboekje EcoScholen legt in makkelijke woorden het belang uit van water en het zuinig omgaan met water. “Ecoscholen” is meer gericht op scholen in en rond Antwerpen.


“Water4all” is een vlotte website rond het thema water, gericht naar het secundair onderwijs. Hier vind je allerlei activiteiten rond het thema.
http://www.water4all.be/


Wil je ook weten of het water van de waterlopen in Vlaanderen nu wel of niet proper is? Ben je benieuwd hoe het zit met de fauna en flora langs de waterloop? Wat betekent water voor ons en voor de natuur?
De Milieuboot neemt je mee voor een boeiende en leerzame verkenningstocht op de Vlaamse rivieren en kanalen. Tijdens deze ontdekkingstocht kan je observeren, je kennis bijschaven, actief meedenken en meewerken.
Tijdens de educatieve milieuboottochten maak je op aanschouwelijke wijze kennis met alle aspecten van de waterweg waarop je vaart, het landschap in de omgeving en het leven op, om en in het water.

Meer info vind je op: http://www.milieuboot.be/


http://www.vmm.be/waterloket/meer-tips-en-vragen-over-water
Voor tips en vragen rond water kan je op deze website terecht.


Hidrodoe, is een innovatief watercentrum gebaseerd op ideeën inzake duurzame ontwikkeling en levenslang leren. Met Hidrodoe wil Pipda op een educatieve en tegelijk speelse manier aan het grote publiek informatie bieden over alle facetten van water. Informatie, interactie, fun en emotie zijn hierbij de kernwoorden.
Hidrodoe zet aan tot fysiek leren, reageren, spelen, experimenteren,… Via talrijke vertoningen maken de bezoekers een interactieve ontdekkingsreis door de wereld van het water.
In Hidrodoe wordt theorie omgezet in praktijk : een waterstofraket lanceren, watermoleculen bouwen, drinkwaterproductie,…Zowel de fysisch, chemische als maatschappelijke en taalkundige aspecten van water kunnen hier ZELF onder de loep genomen worden.
Om het bezoek voor de leerlingen zo aangenaam mogelijk te maken, heeft Hidrodoe dinsdag exclusief voorbehouden voor de secundaire scholen.

Meer info vind je op: http://www.hidrodoe.be/content/index.php/scholen/63a1.htm


Deze website "waterkennis" is meer gericht op kinderen van de lagere school. Maar is wel de moeite om eens een kijkje te nemen.
Als docent kan je aanmelden op deze website om de lessen te gebruiken. Nadat u zich heeft aangemeld krijgt u toegang tot het afgeschermde deel met onder andere de handleidingen, leerdoelen en antwoorden die bij de lessen horen. Ook informeren we u als er weer een nieuwe les online is.

Het lesmateriaal kan worden gebruikt naast de bestaande onderwijsmethoden en kunt u gebruiken met het digibord.

Les 1: De kringloop van het water
Les 2: Water for life
Les 3: Gezonde voeding, weet waarom je eet en drinkt.
Les 4: Wonen in Nederland
Les 5: Voor iedereen een warme douche
Les 6: Erin en eruit

http://waterkennis.vitensnatuurlijk.nl/
 


Hier kan je terecht voor allerlei info rond het thema water.
http://www.vitens.nl/overvitens/water/paginas/default.aspxDe Waterkant is een centrum voor educatie, vorming en opleiding over water, waterlopen, natte natuur en integraal waterbeheer in het Denderbekken.

Meer informatie vind je op www.dewaterkant.org