WERELDBURGERSCHAP – IK WIL MEER!

Heb je de smaak te pakken en wil je verder werken rond water of een ander element van wereldburgerschap?

Neem dan een kijkje op de website van Kleur Bekennen: www.kleurbekennen.be. Je kan er op zoek naar:

  • workshops of voorstellingen voor je leerlingen
  • educatief materiaal waarmee je zelf in de klas aan de slag kan

 

Je vindt er ook info over:

  • begeleiding van het leerkrachtenteam
  • nascholingen voor leerkrachten
  • financiële ondersteuning voor mondiale projecten of wereldburgertrajecten
  • inspiratie om in je klas rond wereldburgerschap te werken

 

MILIEUZORG OP SCHOOL – IK WIL MEER!

Heb je de smaak te pakken en wil je verder werken rond water of een ander element van milieuzorg op school?

Neem dan een kijkje op de website van Milieuzorg op school: www.milieuzorgopschool.be

Het MOS-project (Milieuzorg Op School) helpt en ondersteunt scholen om op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen. Het wil inzichten en maatregelen aanreiken opdat je school milieuschade kan voorkomen en beperken. ‘Onze school moet milieubewuster en milieuvriendelijker worden.’ Dat is de doelstelling van elke MOS-school. Een MOS-school realiseert vele (vakoverschrijdende) eindtermen en heeft aandacht voor waarden en attitudes als creativiteit, participatie, verantwoordelijkheid en burgerzin.

De MOS-aanpak is ambitieus: we willen dat leerlingen samen met leerkrachten en andere schoolactoren op een open manier met elkaar van gedachten wisselen, plannen maken, informatie verzamelen, problemen voorzien, strategieën uitstippelen, zichzelf evalueren. De methodiek van het MOS-project staat borg voor een sterke participatie van leerlingen.