Kort en Bondig
Wat?

Loop naar de pomp?! is een educatief aanbod rond ‘water’. Dit project ging van start in september 2012. Gedurende het schooljaar 2012-2013 liepen heel wat Sint-Niklase scholen mee in dit project. Samen bouwden zij mee aan de sensibilisering rond water, en de uitwerking van waterbewuste scholen.

Centrale thema’s in dit project zijn ‘het eigen waterverbruik’ en ‘water in het Zuiden’. De aangeboden materialen kaderen onder andere binnen maatschappelijke vorming, wereldoriëntatie, techniek, ICT en muzische vorming. Zo plaatsen we ons binnen het verhaal van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) waarin water vanuit verschillende invalshoeken benaderd wordt.

De website www.loopnaardepomp.be dient als inspiratiebron.
Je vindt er voor het schooljaar 2013-'14 een gevarieerd educatief aanbod voor de secundaire en lagere scholen. Dit aanbod bestaat uit aan te vragen workshops of materiaal waarmee je zelf aan de slag kan.


Waarom water?

We staan er niet bij stil. Voor ons is het maar normaal dat er elke dag zuiver water uit de kraan stroomt. Maar één wereldburger op zes moet meer dan een kilometer stappen om aan veilig drinkwater te geraken. Onder hen zijn ook veel kinderen. Hier staat niet alleen het recht op water op het spel maar ook het recht op onderwijs. Met Loop naar de Pomp?! willen we leerlingen meer bewust maken van hun watergebruik door hen te laten zien hoe leeftijdsgenoten uit het Zuiden met water omgaan.

Met Loop naar de Pomp?! kan je met je leerlingen concrete en haalbare stappen zetten om water te besparen en uit te groeien tot een waterbewuste school. Het gaat om pasklare stappen op maat van je school, maar steeds met een kleine watervoetafdruk.

Er is een luik naar het lager onderwijs, het secundair onderwijs en het jeugdwerk. Maak hiernaast uw keuze om informatie over het juiste deelproject te zien. 

Veel waterpret!